Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Om foreningen 

Medlemmer af bestyrelsen
                                              

                             

 

 Tlf./mobil                            

 E-mail

Kasserer, sekretær, hjemmeside:

Eva Bertelsen

 

36775445 mobil 40102678 

 

evalbertelsen@live.dk

Formand:

Annelise Gøthche

Høvedstensvej 12, st.tv. 2650

Hvidovre

         20 32 44 95


annelise@goethche.dk

Bestyrelsesmedlem:

Hans Henrik Justesen      

 

36 75 13 43/40 29 39 23

 

hhjj@mail.dk

Bestyrelsesmedlem og redaktør af bladet:
Susanne Baumann

 

36496015/30301221

 

gallerisb@outlook.com

Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup
  

60670201/36490201


jonric33@gmail.com


Bestyrelsesmedlem:
Lis Andersen

       21 72 62 53

lnpixel@mail.dk

Næstformand:
Hanne Dencker Walther
 

      40 89 94 72  

waltherhanne@gmail.com

Suppleant:

1. suppleant:Lester Nebelung 

2. suppleant: Monna Jönsson 

    

 

Revisorer:


Lise Rask

Elin Palm

 

 

 

Revisor suppleant:
Carsten Bender

                     

 

 

Opdateret 3. maj 2016

Opdateret 22/09/2016

Besøg  
051824