Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Hvidovre Kunstforening

Hvidovre Kunstforening                                             Hvidovre den 07. april 2015

 

 

Beretning for 2014

ved ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening den 7. april 2015

 

Beretningen er, som den plejer at være, et sammendrag af, hvad der er sket i kunstforeningen i det forløbne år, og lidt om planerne for det indeværende år i foreningen.

 

Udstillinger og medlemsmøder

Foreningens absolutte største aktivitet i året har været billedudstillingerne på Biblioteket og medlemsmøderne.

HCU

Året startede med Hvidovre Censurerede Udstilling med fernisering lørdag den 1. februar, hvor kulturudvalgsformand Niels Ulsing holdt åbningstalen, og musikere fra Hvidovre Musikskole skabte en god atmosfære.

Udstillingen var arrangeret af Kunstnersammenslutningen K21, Hvidovre Hovedbibliotek og Hvidovre Kunstforening. Over 100 kunstnere fra hele landet havde tilmeldt sig udstillingen - heraf 18 fra Hvidovre, hvoraf kun 5 kom igennem nåleøjet. Der var indleveret omkring 500 værker, og 107 i alt blev udtaget. Det endte op med en flot ophængning både i forhal, i cafeen, i bibliotektes gallerirum  og ikke mindst på øen, hvor der var opstillet nye skillevægge og rigtig godt lys.

Det er et meget stort arbejde, at få en sådan udstilling arrangeret. Der skal udarbejdes invitationer til kunstnerne, udvælges censorer, modtages tilmeldinger, PR, modtage indleveree værker, 3 hele dage med censurering, ophængning af udtagne værker, planlægning af fernisering, udlevering af ikke vedtagne værker, lave vagtskemaer og endelig udlevering af de udstillede værker.

Dette arbejde har vi fra bestyrelsen været en del af, og som en udløber af det, har vi modtaget 4 værker til udlodning her på generalforsamlingen. Det er et stort arbejde, men det er også lærerigt og givende at se så mange forskellige former for kunsteriske udtryk, og samarbejdet de 3 arrangører imellem er fantastisk godt.

Vore egne udstillinger

I alt er det blevet til 5 udstillinger i 2014, og der er lagt vægt på, at der sker en løbende udvikling i tingene, og at billeudstillingerne er debatskabende og interessante for foreningens medlemmer og for borgere i Hvidovre Kommune.

 

2

 

Årets første udstilling var med kunstneren Benny Aage Møller fra Stevns. Han er født i København i 1918, og på trods af hans høje alder formåede han at lave en flot og spændende udstilling, og på vort medlemsmøde den 5.marts holdt han et 45 minutters fantastisk og spændende indlæg om hans lange liv og hans indgang til kunsten og kunstens verden.  Han sagde bl.a. ”Lykke og glæde er det eneste, der fordobles, når det deles”. Ret tankevækende.

I april udstillede Lotte Horne. På grund af sygdom måtte hun desværre melde afbud til vor generalforsamling, hvor hun skulle fortælle om hendes kunst, men hendes ægtefælle Finn Storgaard trådte til som substitut, og efter et langt ægteskab med Lotte kunne han på beste vis give os et indtryk af de ideer og tanker, der lå bag billederne.

I august udstillede Rita Mortensen. Det var en uforglemmelig oplevelse at se alle de smukke værker og høre kunstnerens foredrag om værkernes tilblivelse og kunstnerens oplevelser gennem et langt liv med rejser til fjerne lande. Det var tekstilkunst, når det er bedst.

I oktober udstillede Trine Panum. I 17år har hun været studievært på TV2 inden maleriet tog over og blev hendes levevej, og det fornægtede sig ikke. Hun holdt et levende og informativt foredrag og indviede os i hendes tanker og oplevelser omkring malerkunsten.

Julemødet i december- med Steen Vraasø som udstiller - blev et rigtigt hyggeligt møde med Steens foredrag og med gløg og æbkeskiver og ikke mindst det efterfølgnde bankospil. En god måde at slutte året på.

Udlodning

Der er i alt 18 gevinster  i år - 15 malerier - 2 bronzefigurer og 1 glasfad.

I år har alle tilstedeværende medlemmer og fuldmagtsgivere, der har betalt kontingent for 2014, et lod ved udtrækningen. Alle, der vinder ved denne generalforsamling 0-stilles.  Alle, der ikke udtrækkes, får 1 lod med videre til næste års generalforsamling.

Medlemskredsen

I 2014 havde vi 98 medlemmer.

Den 24. maj havde vi medlemstur til Ordrupgaard.  Vi startede samlet i bus fra Rådhuset og kørte til Ordrupgaard, hvor vi så udstillingen med Van Gogh, Gauguin og Bernard. Efterfølgende var der kaffe og kage på Bernstorff Slot. Det var en ualmindelig dejlig tur. Vejret var flot, stemningen god, og de flotte værker præsenterede sig godt i de smukke lokaler.

 Bestyrelsens arbejde

I januar var 4 medlemmer fra bestyrelsen på besøg hos maleren Uffe Schønnemann, og i oktober var vi på tur til Grønningens Efterårsudstilling, ligesom vi også har været i Øskenhallen for at se på kunst.

 

3

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og herudover deltager medlemmer fra bestyrelsen fast ved ophængning og nedtagning af udstillinger, ligesom medlemmer af bestyrelsen står for det praktiske omkring medlemsmøderne og andre aktiviteter.

Redaktionen af vort melemsblad er overtaget af Susanne Baumann, og det skal du have en stor tak og ros for. Hvis nogen af Jer har emner eller andet - det kan være specielle udstillinger eller andre aktiviteter - som kan være relevant for medlemskredsen, så kontakt endelig Susanne enten pr. mail eller telefon.

2015 aktiviteter

Bestyrelsen forsøger at arrangere en medlemstur i begyndelsen af september. Den endelige dag og sted er endnu ikke helt på plads, men det vil fremgå af medlemsbladet i august.

--------

Jeg skal hermed takke for bestyrelses indsats og håber på et fortsat godt samarbejde i den nye bestyrelse.

Jeg takker for opmærksomheden og giver ordet til dirigenten.

 

 

 

 


Opdateret 16/04/2015

Besøg  
051824