Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gen.referat 19/4           

 

Generalforsamlingen i Hvidovre Kunstforening
Tirsdag d.24. april 2012 kl. 18.45

I Cafeen i Hvidovre Medborgerhus   

 

 

Referat af generalforsamlingen i Hvidovre Kunstforening tirsdag den 24. april 2012

1)Valg af dirigent

Bjarne Pyndt blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Beretning 2011

Formandens beretning, som blev godkendt, refereres meget kort hér:

Januar måneds kunstner, Klaus Knutskov, var litografisk tegner, typograf og fotograveur viste teknisk komplicerede unika fra Toscana. Sangeren Mads Westphall - musik forstadspoet, sluttede aftenen flot af.

Besøg med guider til Anna Anker i Arken - Olafur Eliassons sansetunnel.

April måned havde vi generalforsamling med 75 deltagere med besøg af Lars Ahlstrøm inspireret af Indien, Calcutta. Ellen Bastholm, redaktør i Kunstavisen, satte ved sit foredrag Lars Ahlstrøms kunst ind i en sammenhæng i dansk malerkunst.

Rørholmsgade med besøg til 7 gallerier/atelier

August måneds kunstner Hanne Salamon, arbejder med emalje på stål og grafik. Efter Hannes spændende foredrag, underholdt Kåre Lind og pianisten Marlene Thasum fra Marielyst Højskole med musik og foredrag.

Vi havde en udstilling i en tom butik i Hvidovre Stationscenter. Gav lidt nye medlemmer, men vi fik også stjålet et billede.

I oktober var vi med på frivillighedsmessen i Avedøre Idrætscenter. God oplevelse og et par nye medlemmer.

November havde vi Tove Skovly fra Rørholmsgade. Spændende foredrag om arbejdet i hele verden som først designchef og siden fuldtidskunstner fra 2003.

Relancering af gavekortene på medlemskab.

November guidet tur til udstillingen Gaugin og Polynesien på Glyptoteket.

December med medlemsudstilling, gløgg og æbleskiver. 75 billeder og 5 keramikarbejder var udstillet.
Julemødet sluttede med banko og kunstpræmier. Xenia Pedersen og Erling Thorius akkompagnerede til flere af julesangene.

3) Foreningens regnskab
Kasserer Peter Rytters beretning blev godkendt. Regnskab sidst i referatet. Økonomien har været stram i år og vi har trukket på overskuddet fra jubilæumsåret.

Der var efterfølgende nogle ideer til forbedring af økonomien, herunder annoncer i bladet (der skal være nogle, der har tid at sælge annoncer), mere på e-mail for at spare porto (Peter tager med glæde i mod e-mailadresser - kun 25% får bladet på e-mail), indkøb af egen printer (hvilket ville blive dyrere end Rådhusets rimelige pris for trykning).

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Formanden gennemgik de faste udgiftsposter og synliggjorde de værdier, man får ud af at være medlem. Fremsatte bestyrelsens forslag om forhøjelse for enkeltmedlemmer:

1)      Fra 200 kr. til 250 kr. Par fra 300 kr. til 400 kr. VEDTAGET med stort flertal.

 

2)      Erik Zimmermann stillede forslag om at alle betaler samme kontingent: 200 kr.

3)      Tredje forslag er enlige uændret 200 kr. Dobbelt medlemskab skal koste 350 kr.

6) Valg til bestyrelsen

På valg var
Annette Roer Højgaard efter 2 år. Flytter og ønsker derfor ikke genvalg.
Willem Thallingh Oepts (kaldes Wim) blev valgt for en to-årig periode.

Durtia Clausen var på valg efter en to-årig periode og modtog genvalg.

Eva L. Bertelsen var på valg efter en to-årig periode og modtog genvalg.

Ruth Christiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. sygdom. Bestyrelsen foreslog Anne Lise Gøttsche, som blev valgt for et år.

7) Valg af bestyrelsessuppleanter

Karin Kløve Bach var på valg efter en to-årig periode og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Carsten Bender, der blev valgt.

8) Valg af revisor
Carsten Bender var på valg efter en to-årig periode. Genvalg er ikke foreneligt med posten som bestyrelsessuppleant. Lise Rask blev valgt.

9) Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleanten er ikke på valg i år.

10) Eventuelt
Man foreslog, at bestyrelsen udarbejder et budget, hvoraf kunstkøbene fremgår. Det gør bestyrelsen gerne.

 

 Opdateret 10/05/2012

Besøg  
051824